لینک مستقیم سیاه خروس قفقازی

در این پست فایل با عنوان سیاه خروس قفقازی گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
کلمات کلیدی:سیاه‌خروس قفقازی, تجمع‌گاه, لك, منطقه امن كلن,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

چكیده

هدف از مطالعه شناسایی كلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین جمعیت پرنده، شناسائی عادات و رفتار، شناسایی عوامل تهدید كننده زیستگاه و گونه و در آخر ارائه پیشنهادات كاربردی در جهت حفظ و احیا گونه سیاه خروس و زیستگاههای مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از محدوده حفاظت شده ارسباران می‌باشد.

روش تحقیق بر مبنای جمع آوری اطلاعات و عملیات میدانی بوده كه در جهت شناخت زیستگاههای پرنده در محدوده استان، بررسی وضعیت زیستگاه و تخمین جمعیت پرنده در هر یك از زیستگاههای شناسایی شده، انجام گرفته است.

به منظور تعیین پراكنش پرنده، علاوه بر جمع آوری اطلاعات محلی اقدام به تهیه مدل از زیستگاه مادر شد كه با تعمیم آن در سایر مناطق به همراه عملیات میدانی زیستگاههای جدیدی شناسائی گردید كه در آن زیست جای پرنده (لك) شامل محلهای لانه گزینی، جوجه آوری، تغذیه، شناسائی گونه های گیاهی مدنظر قرار گرفته است.

در مورد تخمین جمعیت پرنده به علت ناهمگونی منطقه پراكنش و ازهم‌ گسیخته بودن زیستگاهها، روشهای آماری متداول كارائی نداشت. لذا ابتدا سعی شد ازطریق روش معمول (capture-sighting) تعدادی از پرندگان نر علامتگذاری و رهاسازی شوند؛ ولی این روش به دلایل مختلف مفید واقع نگردید. لذا اجبارا اقدام به شناسائی مناطق لك گردیده و در طول اردیبهشت ماه با مشاهده مستقیم در ساعات اولیه صبح (5:30 تا 9) و ساعات آخر روز (6 تا 8:30) تعداد پرندگان نر در این مناطق شمارش گردید.سپس نسبت پرندگان نر به ماده در 6 منطقه تجمع در داخل منطقه امن و 6 منطقه تجمع در داخل منطقه حفاظت شده، بررسی و معلوم شد كه در 70% این مناطق نسبت پرنده نر به ماده سه به یك می‌باشد. لذا در این مطالعه تعداد پرنده نر و ماده سه به یك محاسبه گردیده است. پس از شناخت و بررسی داده‌های زیستگاههای مورد مطالعه، جمعیت موجود در آنها تلفیق و جمع بندی شده و بر مبنای عوامل زیست محیطی و اكولوژیكی در جهت بهره ‌وری بهینه و حفاظت پایدار، برنامه‌های مدیریتی زیستگاهها به تفكیك مشخص شده است.

واژه‌ های كلیدی: تجمع‌گاه (لك)، منطقه امن كلن،

فهرست مطالب:

فصل اول: كلیات

1-1 مقدمه. 2

1-2- پیشینه مطالعاتی.. 2

1-2-1- پیشینه مطالعاتی در قفقاز 2

1-2-2- پیشینه مطالعاتی در ایران.. 3

1-3- پراكنش.... 4

1-3-1- پراكنش جهانی.. 4

1-3-2- پراكنش در تركیه. 5

1-3-3- پراكنش در جمهوری آذربایجان.. 6

1-3-4- پراكنش در ایران.. 6

فصل دوم: مطالعات كتابخانه ای

2-1- معرفی منطقه حفاظت شده ارسباران.. 9

2-1-1- وسعت و حدود جغرافیایی.. 9

2-1-1-1- حدود چهارگانه جغرافیایی.. 9

2-1ـ1ـ2ـ تقسیمات سیاسی ـ اداری.. 11

2-1-2- گونه‌های شاخص گیاهی.. 11

2-1-3- خصوصیات فیزیكی منطقه. 12

2-1-4- گونه‌های شاخص جانوری.. 13

2-2- معرفی گونه. 14

2-2-1- مشخصات ظاهری.. 16

2-2-1-1- مقایسه مشخصات ظاهری و اروپائی.. 17

2-2- 2- مشخصات زیستگاه گونه. 18

2-2-2-1- مقایسه زیستگاههای قفقاز با زیستگاه كلن.. 19

فصل سوم: عملیات میدانی

3-1- تجهیزات مورد نیاز 22

3-1-1- تجهیزات اقامتی.. 22

3-1-2- تجهیزات مطالعاتی.. 22

3-2- مراجعه به روستاهای منطقه و مصاحبه با افراد. 23

3-3- انواع لكهای شناسایی شده 25

3-3-1- لك های شناسائی شده در داخل منطقه امن كلن (از شرق به غرب) 25

3-3-2- لك‌های شناسائی شده در خارج از محدوده امن و داخل منطقه حفاظت شده 25

3-3-3- مناطق لك شناسائی شده در خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران.. 25

3-4- عملیات میدانی در منطقه امن كلن و مشاهده رفتار پرنده 27

3-4-1- تغذیه. 28

3-4-2- استراحت شبانه. 29

3-4-3- صدا 30

3-4-4- الگوهای اجتماعی.. 30

3-4-5- نظام تجمع (Lekking) و تشكیل لك.... 31

3-4-5-1- ویژگی و كاركرد قلمرو 32

3-4-5-2- رفتارشناسی تجمع و نمایش (Lekking behaviour) 33

3-4-5-3- جلب جفت... 34

3-4-5-4- پرش.... 35

3-4-5-5- رویاروئی نرها 37

3-4-5-6- جفتگیری.. 39

3-4-5-7- زادآوری.. 39

3-5- تخمین جمعیت... 40

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- بررسی نوسانات جمعیت در فصول مختلف سال.. 43

4-2- عوامل تهدید كننده زیستگاه و گونه. 43

4-2-1- چرای دام. 43

4-2-2- جنگل تراشی.. 44

4-2-3- علف چینی.. 44

4-2-4- تغییر كاربری اراضی.. 45

4-2-5- شكار 45

4-2-6- سقوط بهمن.. 46

4-2-7- احداث جاده‌های روستائی وعشایری.. 46

4-3- جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج.. 46

4-4- پیشنهادات و راهكارهای مدیریتی و حفاظتی.. 47

4-4-1- مدیریت در محدوده امن كلن.. 48

4-4-2- مدیریت زیستگاههای خارج از منطقه امن و واقع در محدوده حفاظت شده 48

4-4-3- مدیریت در زیستگاههای واقع در مناطق آزاد. 48

4-4-4- انجام اقدامات زیربنائی در درازمدت... 49

پیوست... 50

فهرست منابع و ماخذ. 52

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری ساختمان پستان، سرطان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان:مبانی نظری ساختمان پستان، سرطان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان,مبانی نظری ساختمان پستان,مبانی نظری پاتوفیزیولوژی سرطان پستان,مبانی نظری پاتوفیزیولوژی سرطان پستان,مبانی نظری, ساختمان پستان, سرطان پستان،, پاتوفیزیولوژی سرطان پستان

استاندارد های روانپرستاری:استاندارد های روانپرستاری,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه

پاور پوینت آفات مهم گیاهی:پاورپوینت آفات مهم گیاهی ,پاورپوینت مقاله آفات مهم گیاهی ,جزوه آفات مهم گیاهی ,پروژه آفات مهم گیاهی ,پاورپوینت آفات مهم گیاهیآفات مهم گیاهی ,مقاله آفات مهم گیاهی ,آفات مهم گیاهی

پاورپوینت فرم در معماری:دانلود پاورپوینت فرم در معماری,پاورپوینت معماری فرم,دانلود پاورپوینت معماری,تجزیه و تحلیل فرم,کاربرد هندسه در توسعه و ترکیب فرم ها,روشهای سریع و پیشرفته فرم سازی,فرم در معماری,بررسی معماری فرم,پاورپوینت فرم در معماری

پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی:دانلود پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی,بررسی کانسپت در معماری,پاورپوینت معماری,ایده تا فرم,موضوع طراحی,پروژه معماری,کانسپچوال آرت یا هنر مفهومی,پاورپوینت ایده وفرم در معماری,ایده وفرم در معماری,پاورپوینت ایده و فرم,پاورپوینت کانسپت

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مهد کودک ( نمونه خارجی و داخلی ):دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مهد کودک(نمونه خارجی و داخلی ),مطالعات اولیه طراحی مهد کودک(نمونه خارجی و داخلی ),bubbletecture ,پاورپوینت طراحی مهدکودک,مهد کودک غزال ( آمل ),پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مهد کودک(نمونه خارجی و داخلی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,سبك اسناد ,پيشرفت تحصیلی

پاورپوینت خانه های تاریخی کاشان،اوج شکوه معماری ایرانی:خانه های تاریخی کاشان,پاورپوینت خانه های تاریخی کاشان,دانلود پاورپوینت خانه های تاریخی کاشان,خانه تاریخی طباطبایی ,پاورپوینت خانه تاریخی طباطبایی ,دانلود پاورپوینت خانه تاریخی طباطبایی ,خانه تاریخی آل یاسین ,پاورپوینت خانه تاریخی آل یاسین ,دانلود پاورپوینت خانه تاریخی آل یاسین ,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری د

پاورپوینت سیستم ‌های سازه ای باربر جانبی:سیستم ‌های سازه‌ای باربر جانبی,پاورپوینت سیستم ‌های سازه‌ای باربر جانبی,دانلود پاورپوینت سیستم ‌های سازه‌ای باربر جانبی,مهاربند زانویی,پاورپوینت مهاربند زانویی,دانلود پاورپوینت مهاربند زانویی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانل

پاورپوینت معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری:پاورپوینت معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری,دانلود پاورپوینت معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری,پاورپوینت رایگان معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری,پاورپوینت خیارات و انواع آن,پاورپوینت آشنایی با انواع خیارات در عقد قرارداد,پاورپوینت خیارات قانونی چیست,پاورپوینت آشنایی با خیارات قانونی,پاورپوینت تعریف خیارات قانونی,دانلود خیارات قانونی چیست,خیارات قانونی چیست,پروژه خیارات قانونی چیست,تحقیق خیارات قانونی چیست,دانلود پاورپوینت خیارات قانونی چیست,,